Tamamlanan Projeler

** Prof. Dr. Saadettin AKSOY; Yüksek Lisans Tez Projesi

1-) Tek Eksen Güneş Takip Sistemli Güneş Panellerinin Verimliliğinin İncelenmesi

2-) Arkadan Soğutma İle Güneş Panellerinin Verimliliğin arttırılması 

**Prof. Dr. Saadettin AKSOY, Yüksek Lisans Tez Projesi 

1-) Soğutma ile Güneş Panellerinin Verimliliğin Artması

2-) DC Motorlu Kaskat Kontrol Sistemi Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi

**Prof. Dr. Saadettin AKSOY,  Araştırma Projesi

1-) PC Tabanlı Modüler Servo Kontrol Eğitim Setleri Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi


**Doç. Dr. Murat UYAR, Araştırma Projesi

1-) Siirt İli Dağıtım Şebekesinde Güç Kalitesi Bozulmalarına Sebep Olan Olayların İncelenmesi 


** Doç Dr. Mehmet ŞAHİN, Araştırma Projesi

1-) Siirt İlinin Yüzey Sıcaklığının Belirlenmesinde farklı split-window Algoritmalarının Karşılaştırılması
Arş. Gör. MURAT AKDEMİR
Güncelleme : 06.03.2018 15:39:05