Misyon - Vizyon

Mesleğinde deneyimli mezunları ve araştırma çalışmalarıyla ulusal ve uluslar arası düzeyde daha fazla tanınmayı ve uluslar arası projelerde daha fazla söz sahibi olmayı hedefleyen bölümümüz aşağıdaki hedefleri kendisine görev edinmiştir.

 

  • Bölümümüzü tercih edenlerin sayısını arttırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bir bölüm düzeyini yakalamak ve akredite olmak.
  • Eğitim-Öğretim kalitesini yükseltmek amacıyla;TUBİTAK,SANTEZ,KOSGEB ve Avrupa Birliği Çerçevesinde sunulan proje destek programlarından faydalanmak.
  • Bölümümüzdeki nitelikli öğretim üyesi sayısını arttırmak, Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde bölgedeki sanayi kuruluşları ile işbirliği kurmalarını teşvik etmek.
  • Bölümün sürdürülebilir alternatif enerji kaynaklarının kullanımı, elektrik tesisleri ve güç sistemleri,  sürücü sistemler, Endüstriyel otomasyon, robotik, biyomedikal, iletişim teknolojileri gibi alanlarda başlattığı eğitim-öğretim ve araştırma etkinliklerini, ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle artırmak.
  • Bölge ve ülke için gerekli “Teknoloji Geliştirme”, “Kalite Kontrol”, “Meslek İçi Eğitimi” merkezlerini ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak oluşturmak ve etkinlik kazandırmak.
  • Bölüm öğretim elemanlarının yurt dışındaki üniversiteler ve meslektaşlarıyla iletişimini sağlamak, teşvik etmek ve uygun sürelerle yurt dışına gönderilmelerinin yolunu açmak.
  • Öğrencilerin bölümümüze daha iyi motive olmalarını sağlamak, kendilerine geleceğin mühendisleri olmaları bilincini kazandırmak, öğrencilik sürecinde meslek etiği ile verimli ve ekip olarak çalışma becerisini kazandırmak.
BURHAN ÖZDEMİR
Güncelleme : 09.03.2017 13:46:30